Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@honorarnikonzulat-RF.cz
Honorární konzulát
Ruské federace
v Ostravě
 
 
 
 

Společenské události

 

Kontakty

 
по-русски
 
Rusko-České vědecké a kulturní fórum
 
Prezident Ruska
 
Vláda Ruské federace
 
Státní orgány Ruské federace
 
Sbírka zákonů Ruské federace
 
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
 
Моравскосилезский край
 
i-RU.CZ
 
новости Чехии
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze
 
Bydlení v Ostravě
 
Asociace HK v ČR
 
FICAC

Konzul lektorem letní školy RANEPA ve Volgogradu

11. až 18. srpna 2018

Od 11. do 18. srpna 2018 proběhla ve Volgogradu letní škola pro studenty VŠ, zajímající se o obory spjaté s rozvojem měst, zejména průmyslových metropolí v období přechodu od těžkého půmyslu k moderním technologiím. Pořadateli a odbornými garanty byly v těsné spolupráci volgogradská pobočka Ruské akademie národního hospodářství a státní služby zřízená prezidentem Ruské federace, rusky Российская академия народного хозяства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), anglicky Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) a Ostravská univerzita v Ostravě (OSU), a to prostřednictvím projektu podporovaného Moravskoslezským krajem. Odborným garantem na české straně byl dr. Vítězslav Vilímek z Filosofické fakulty OSU. Letní školy se zúčastnilo třicet studentů z Ruska, České republiky a Itálie, jednacím jazykem byla angličtina.

Zahájení letní školy bylo vpravdě slavností, úvodní části se zúčastnil i primátor Volgogradu - Andrej Vladimirovič Kosolapov. Pro účastníky byl připraven pestrý program, jehož těžiště spočívalo v modelování situací či přípravě budoucích odborníků na úrovni úřadu vlády, kraje, města či obce k řešení projektů při odstraňování starých zátěží (brownfields, opuštěných průmyslových ploch, devastovaných částí měst či obecně zanedbaných prostranství a staveb) ve městě. K tomu sloužily každodenní semináře či interaktivní přednášky na straně jedné a společná práce pěti smíšených týmů na konkrétních projektech zvelebení města. Studenti nejprve zpracovali nápady. vycházející z potřeb města, kde žijí a obhajovali je před ostatními. Vrcholem práce ale bylo zadání nalézt nehezký či zanedbaný objekt na území Volgogradu, zmapovat současný stav, navrhnout řešení (prospěšné veřejnosti, nikoliv soukromému byznysu) po stránce estetické, obsahové i technické, zpracovat rozpočet a harmonogram stavebních prací a to vše obhájit před odbornou porotou. Tomu byl zasvěcen poslední den.

Ve dnech předcházejících se ale studenti mohli věnovat nejen své týmové práci na půdě akademie, ale díky poznávacím exkurzím také poznat město Volgograd a jeho okolí. Na programu byla prohlídka muzea a panoramatu Stalingradské bitvy, projížďka lodí po Volze, návštěva místní vodárny s odborným výkladem, návštěva zajímavé osady Sarepta - útočiště českých bratří i německých luteránů v dobách pobělohorské rekatolizace - proměněné v muzeum, exkurze na nově vybudovaný fotbalový stadion pro MS v kopané 2018 s kapacitou 45 tis. diváků či projížďka po hrázi monumentální volžské přehrady s elektrárnou o kapacitě 2608 MW a mostě dlouhém 2,5 km, který se stavěl třináct let.

Konzul s ostravskými studenty také položil květy k uctění padlých obránců Stalingradu v Síni vojenské slávy na Mamajevově kurganu a uctil památku Vasilije Zajceva, na jehož počest organizuje každoroční soutěže odstřelovačů.

Honorární konzul byl pozván nejen jako lektor (uvedl přednášku na téma modelování investičního rozvoje průmyslového velkoměsta s ohledem na amortizaci a odpisy majetku), ale také jako ex-primátor Ostravy, kterou pojí partnerské vztahy s Volgogradem od konce Velké vlastenecké války, kdy Ostrava jako jedna z prvních přispěchala s pomocí obyvatelům hrdinného, leč v troskách ležícího města. Tento fakt nebude obyvateli nikdy zapomenut. Nicméně současnost obou měst je podobná - zánik velkých podniků (a velkých zaměstnavatelů) přináší stejné problémy na straně sociální i na straně přeměny urbanistické podoby. Proto pořadatelé uspořádali "intelektuální duel" ex-primátorů v zasedací síni městské Dumy za přítomnosti studentů i zaměstnanců Administrativy (úřadu) města.

Proti sobě zasedli ex-primátor Volgogradu Jurij Fjodorovič Starovatych a ex-primátor Ostravy Aleš Zedník. Otázky pro oba aktéry připravili studenti, každý "duelant" měl na odpověď pět minut. Vše bylo tlumočeno do angličtiny, proto se vyžadovaly stručné a výstižné odpovědi. Zajímavé byly odpovědi na otázku, zda bývalí politici litují některého svého rozhodnutí nebo zda by některé řešení nyní zvolili jinak - shodně zazněla odpověď, že ne. Ex-primátor Zedník pouze dodal, že měl být ke svým náměstkům a nejbližším spolupracovníkům tvrdší - jako Čujkov - za což se mu dostalo hlasitého souhlasného šumu na ruské straně.

Obhajoba studentských projektů pro vylepšení tváře Volgogradu proběhla v rekreačním středisku Olympia několik minut jízdy za městem. Konzul Zedník zasedl v odborné porotě, složené z představitelů odboru rozvoje volgogradského úřadu, pedagogů RANEPA a zástupců poradenských firem v oblasti projektového řízení. Porota nakonec ocenila úsilí každého z projektových týmů, za propracovanost řešení, za nejlepší poměr cena / výkon, za nejlepší řešení ve prospěch člověka - obyvatele města. Tyto projekty navrhovaly přeměnu zanedbaných lokalit v parky. Jako nejlepší ale byly vyhodnoceny dva projekty, které navrhovaly revitalizaci dvou opuštěných budov v centru města, u jedné v multiúčelové zařízení, podporující změnu životního stylu, u druhé v muzeum moderního umění.

Maratón obhajob, předání certifikátů o účasti a celý turnus letní školy byl toho dne zakončen neformálním večírkem pod širým nebem, spojeným s podáváním šašliku a dalších pochutin v místním stylu. Studenti se loučili se slzami v očích a mnozí slibovali, že se zúčastní i následujícího ročníku, který se bude konat v Ostravě.

 
Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2019 Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě